• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Μιχελή' | 22 Αυγούστου 2016, 14:53

    -Αναφέρεται ότι ¨Οι αρμόδιες αρχές δύναται…να χρησιμοποιούν για την διεξαγωγή των ελέγχων και την αξιολόγηση των πορισμάτων και την συνεργασία ιδιωτικών φορέων¨ Η ευθύνη για την διεξαγωγή των ελέγχων πρέπει να είναι αποκλειστική ευθύνη της πολιτείας. Ο σκοπός του ιδιωτικού τομέα είναι το κέρδος, ο σκοπός της πολιτείας πρέπει να είναι ο έλεγχος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την προστασία του πολίτη. Δεν μπορεί ουσιαστικά ο ελεγχόμενος να είναι και ελεγκτής.