• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Μιχελή' | 22 Αυγούστου 2016, 14:23

    -Αναφέρεται ότι ¨Οι αρμόδιες αρχές ευθύς ως λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, δύνανται να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα.¨ Μέσα στο σχέδιο νόμου, για την λειτουργία των δραστηριοτήτων, αναφέρονται πότε ως γνωστοποιήσεις, πότε ως οικονομικά στοιχεία. Γνωστοποίηση και στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας, είναι το ίδιο πράγμα; Τα οικονομικά στοιχεία είναι το έναυσμα για τον έλεγχο; Με τι στοιχεία θα πραγματοποιείται ο έλεγχος για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας των πολιτών; Με το ΑΦΜ; Σε επιχειρήσεις που ήδη θα έχουν στηθεί κτηριολογικά και εξοπλιστικά, και πιθανά να έχουν θέσει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών που τα έχουν επισκεφτεί ή που έχουν δεχτεί τις υπηρεσίες τους;