• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Μιχελή' | 22 Αυγούστου 2016, 14:04

    -Αναφέρεται ότι ¨Η χορήγηση της άδειας μουσικής…καταργείται.¨ Πως θα διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία από θορύβους μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και των ΕΥΕ; Τι θα συμβεί με την υπ’ αριθ. Α5/3010/1985 (Φ.Ε.Κ. 593/1985 τ. Β’) Υγειονομική Διάταξη;