• Σχόλιο του χρήστη 'Καίτη Μυλωνά' | 23 Αυγούστου 2016, 08:39

    Η Άδεια Καταλληλότητας ισοδυναμεί με την Άδεια Λειτουργίας, δηλαδή εμπεριέχει και πιστοποιεί ότι η επιχείρηση θα λειτουργεί με όλες τις προδιαγραφές, ώστε να προασπίζεται η δημόσια υγεία. Στην Άδεια Λειτουργίας περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με την παραγωγική διαδικασία, τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, τη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων μέσω της εγκατάστασης συστήματος HACCP, τη διατήρηση αρχείων στα οποία καταγράφονται οι προμηθευτές, οι αγοραστές (με ημερομηνίες, είδος και ποσότητα προϊόντος-τροφίμου, ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία παραγωγής) και έτσι τηρείται η ιχνηλασιμότητα και επομένως η αρχή της προφύλαξης. Ως προς τον εξοπλισμό περιλαμβάνονται στοιχεία για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη θερμική και την κινητήρια ισχύ, καθώς και από την ηχορύπανση. Τώρα ισχύει, ότι από μια ισχύ του εξοπλισμού και κάτω, ουσιαστικά υπάρχει απαλλαγή. Περιλαμβάνεται ακόμη και ο τρόπος επεξεργασίας και διάθεσης των εξαιρετικά ρυπογόνων αποβλήτων των επιχειρήσεων παρασκευής τροφίμων και η απόδειξη διασφάλισης ότι αυτά τα απόβλητα δεν θα εισέλθουν στον υδροφόρο ορίζοντα. Περιλαμβάνεται, επίσης, η διατήρηση και ενημέρωση από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης αρχείων που έχουν να κάνουν με τα στοιχεία του προμηθευτή, την ημερομηνία παρασκευής, τα στοιχεία του αγοραστή (χονδρική πώληση) και διάφορα άλλα στοιχεία και έτσι τηρείται η ιχνηλασιμότητα. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα πάψουν να ισχύουν και ο καθένας θα κάνει ό, τι του αρέσει, θα ρίχνει τα απόβλητα στο δρόμο, στα ρέματα, στη θάλασσα. Αυτά δεν πρέπει να τα επιτρέψουμε.