• Σχόλιο του χρήστη 'Καίτη Μυλωνά' | 23 Αυγούστου 2016, 08:07

    Να μην καταργηθεί η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας όπως αυτή προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β’ 158) .