• Σχόλιο του χρήστη 'Καίτη Μυλωνά' | 23 Αυγούστου 2016, 08:10

    Εκτός των άλλων, ο επιχειρηματίας πρέπει να γνωρίζει την πολυδαίδαλη νομοθεσία και να μπορεί να την καταλάβει και να την ερμηνεύσει, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη παράγραφο του Σχ. Νόμου, αφού απαιτείται η επιχείρηση να εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία. Πώς θα γίνει αυτό; Δεν είναι πιο «εύκολο» να την εφαρμόζει από πριν και να ελέγχεται για την εφαρμογή της; Μια υποχρέωση, που περιλαμβάνεται στο HACCP, είναι ο μελετητής να εφοδιάζει τον επιχειρηματία με όλη τη σχετική για την επιχείρησή του νομοθεσία και να του εξηγεί τι σημαίνουν κάποια πράγματα. Με τις διατάξεις αυτού του Άρθρου καταργείται η Αρχή της Προφύλαξης και όλο το αξιακό σύστημα που διέπει την ασφάλεια των τροφίμων και μας έκανε σχετικά περήφανους ως προς την επιδίωξη των ευρωπαϊκών αρχών. Γίνεται φανερό, ότι καταργείται η ευθύνη των επιχειρηματιών να διασφαλίσουν συνθήκες παραγωγής ποιοτικών και υγιεινών τροφίμων, ασφαλών για την υγεία των πολιτών – καταναλωτών. Αυτή η ευθύνη μετατίθεται στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες «ευθύς ως λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, δύνανται να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα». Δηλαδή μεταθέτει την ευθύνη στο πουθενά, όταν είναι γνωστή η κατάσταση που επικρατεί στις αρμόδιες αρχές, έλλειψη προσωπικού για τη διενέργεια των ελέγχων, οι οποίοι ούτως ή άλλως ήταν και θα είναι δειγματοληπτικοί και έλλειψη των αναγκαίων πόρων για τις μετακινήσεις των ελεγκτών. Αν, βέβαια, γίνει κάποια καταγγελία (θα ευχόμαστε να υπάρξουν ρουφιάνοι) ή αν συμβεί κάποια δηλητηρίαση ή αν προκύψει κάποια επιδημία ή μεγάλης έκτασης ζωονόσος ή ζωοανθρωπονόσος (π.χ. νόσος των τρελών αγελάδων) τότε το κράτος θα πάρει μέτρα. Αν μπορέσει βέβαια, γιατί η διαδικασία αυτή θα αντίκειται στα συμφέροντα της επιχείρησης (που μπορεί να είναι ελληνική, αλλά μπορεί να είναι αμερικάνικη επιχείρηση που εξάγει κοτόπουλα πλυμένα με χλώριο και να έχει, ας πούμε, προκαλέσει κρίσεις άσθματος σε παιδιά) και ίσως να εμπίπτει στη δικαιοδοσία του ISDS.