• Σχόλιο του χρήστη 'Ψαρογιάννης Γεώργιος' | 23 Αυγούστου 2016, 11:45

    Γενικότερα στην Ελλάδα αν πάψει κάτι να είναι υποχρεωτικό, δεν εφαρμόζετε ποτέ η αντίστοιχη νομοθεσία. Καλώς κάνουν από την μια και καταργούν το πιστοποιητικό πυροπροστασίας ώστε να μειωθεί ο χρόνος έκδοσης άδειας λειτουργίας, αλλά θα πρέπει η νομοθεσία να υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη να τηρεί φάκελο ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας συμφώνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η οικεία πυροσβεστική υπηρεσία να κάνει αυτοψία αν τηρούνται τα μέσα και μέτρα πυροπροστασίας. Και βάζω και την παθητική, γιατί με τις νομιμοποιήσεις που έχουν γίνει, ξαφνικά ένα κτήριο δύο ορόφων γίνεται τριών, οπότε αλλάζει και η παθητική πυροπροστασία αλλά και τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας βλ. μόνιμο υδροδοτικό, πυρανίχνευση κ.λ.π. Επίσης για να γίνει αυτοψία, θα πρέπει από την οικεία Π.Υ.Τ. όπου εκδίδεται το Ε.Σ.Λ. να γνωστοποιείται η έκδοση Ε.Σ.Λ. στην οικεία πυροσβεστική υπηρεσία (όπως γίνεται με τις βιομηχανίες που απαλλάσσονται από την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας).