Άρθρο 43 – Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο ν. 4276/2014 (Α’/155), τροποποιείται ως εξής:
α. Η διάταξη του στοιχείου γ’, της παρ. 1, του άρθρου 3, του ν. 4276/2014 (Α’/155), τροποποιείται ως εξής: «γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω και για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) ανεξαρτήτως δυναμικότητας.»
β. Η διάταξη του στοιχείου γ’, της παρ. 1, του άρθρου 4, του ν. 4276/2014, τροποποιείται ως εξής: «γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω.»
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η διάταξη του στοιχείου δ’, της παρ. 2, του άρθρου 46, του ν. 4179/2013, τροποποιείται ως εξής: «δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω.»
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής:
α. Η διάταξη του στοιχείου δ’, της παρ. 1, του άρθρου 5, της υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργικής απόφασης, τροποποιείται ως εξής: «δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω.»
β. Η διάταξη του στοιχείου δ’, της παρ. 2, του άρθρου 5, της υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργικής απόφασης, τροποποιείται ως εξής: «δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω.»

 • 23 Αυγούστου 2016, 11:45 | Ψαρογιάννης Γεώργιος

  Γενικότερα στην Ελλάδα αν πάψει κάτι να είναι υποχρεωτικό, δεν εφαρμόζετε ποτέ η αντίστοιχη νομοθεσία.

  Καλώς κάνουν από την μια και καταργούν το πιστοποιητικό πυροπροστασίας ώστε να μειωθεί ο χρόνος έκδοσης άδειας λειτουργίας, αλλά θα πρέπει η νομοθεσία να υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη να τηρεί φάκελο ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας συμφώνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η οικεία πυροσβεστική υπηρεσία να κάνει αυτοψία αν τηρούνται τα μέσα και μέτρα πυροπροστασίας. Και βάζω και την παθητική, γιατί με τις νομιμοποιήσεις που έχουν γίνει, ξαφνικά ένα κτήριο δύο ορόφων γίνεται τριών, οπότε αλλάζει και η παθητική πυροπροστασία αλλά και τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας βλ. μόνιμο υδροδοτικό, πυρανίχνευση κ.λ.π.

  Επίσης για να γίνει αυτοψία, θα πρέπει από την οικεία Π.Υ.Τ. όπου εκδίδεται το Ε.Σ.Λ. να γνωστοποιείται η έκδοση Ε.Σ.Λ. στην οικεία πυροσβεστική υπηρεσία (όπως γίνεται με τις βιομηχανίες που απαλλάσσονται από την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας).

 • 11 Αυγούστου 2016, 19:14 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Ιδιαίτερα σοβαρό το πιστοποιητικό πυρασφαλείας για χώρους συνάθροισης κοινού.
  Φανταστείτε χώρος συνάθροισης κοινού με μια πόρτα εξόδου και χωρίς κανένα πυροσβεστήρα.
  Και όσον αφορά τον έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές υπάρχει περίπτωση να γίνει με έλλειψη προσωπικού και μέσων;
  Η απάντηση από τις αρμόδιες αρχές γιατί δεν έγινε ο προβλεπόμενος έλεγχος θα είναι : είχαμε συμβάν , να αφήσουμε να καίγεται το δάσος η να ελέγχουμε το μαγαζί.

 • 10 Αυγούστου 2016, 11:44 | Μιχαήλ Σπίγγος

  Είναι δυνατόν, να ζητείται πλέον πιστοποιητικό πυρασφάλειας από 51 άτομα και άνω; Έχετε παρατηρήσει τί έχει συμβεί στα τουριστικά καταλύματα στα οποία δεν εκδίδεται πιστοποιητικό τα τελευταία χρόνια; Δεν υπάρχει ΕΝΑΣ πυροσβεστήρας. Το ίδιο και στα εμπορικά καταστήματα!