• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Κ.' | 23 Αυγούστου 2016, 20:32

    Ο σεβασμός των αρχαιοτήτων και των διατηρητέων κτισμάτων απαιτεί να προυπάρχει έγκριση από την Αρχαιολογία πριν λειτουργήσει οποιοδήποτε ΚΥΕ σε τέτοιο χώρο, περιβάλλον η περιοχή. Είναι τραγικό λάθος να καταργηθεί ο νόμος 3028/2002 για να συντομεύσουν οι διαδικασίες. Δηλαδή θα μπορούσε να ανοίξει στους Δελφούς, δίπλα στο αρχαίο θέατρο καφενείο με δυνατή μουσική μάλιστα στο μέλλον που θέλετε να καταργήσετε την άδεια μουσικών? Αυτό θα είναι ολέθριο και πάρα πολύ μεγάλο λάθος.