Άρθρο 33 – Ρυθμίσεις Αρχαιολογίας

1.Εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος με κανονιστικές αποφάσεις των Δήμων που εκδίδονται κατά το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 κατόπιν εισήγησης των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων προσδιορίζονται οι περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στις οποίες μπορούν να ιδρύονται οι δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2.Μετά την δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, παύουν να ισχύουν οι σχετικές εγκρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 3028/2002 για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο παρόν Κεφάλαιο.

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:04 | Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο

  Να καταργηθεί διότι ανοίγει τον ασκό του Αίολου

 • 25 Αυγούστου 2016, 16:47 | Αγανακτισμένος Πολίτης

  Καμία Κανονιστική Απόφαση Δήμου δε μπορεί να καταργήσει, υπερισχύσει ή υποκαταστήσει τις χρήσεις γης που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις ή Προεδρικά Διατάγματα κήρυξης Αρχαιολογικών Χώρων ή Παραδοσιακών Οικισμών ή ακόμα και μεμονωμένων κτισμάτων.

  Δηλαδή αν στο Π.Δ. κήρυξης ενός οικισμού ως παραδοσιακού ορίζεται ότι από ΚΥΕ επιτρέπεται μόνο η χρήση εστιατορίου θα έρθει ο Δήμος με κανονιστική απόφαση και θα ορίσει επιπλέον χρήσεις; Προφανώς κάτι τέτοιο θα ήταν παράνομο.

  Συνεπώς, η νομοθεσία αναφοράς για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται η κατάργηση των εγκρίσεων θα πρέπει να είναι οι κατά περίπτωση Υπουργικές Αποφάσεις ή Προεδρικά Διατάγματα.

  Επιπλέον, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί κάποιος που θέλει να προβεί σε επισκευές όταν πρόκειται για χρήση κατοικίας να υφίσταται την ταλαιπωρία των εγκρίσεων και κάποιος που θέλει να λειτουργήσει ΚΥΕ να τις παρακάμπτει. Με αυτή τη διάταξη δημιουργείται παραθυράκι παράκαμψης των εγκρίσεων.

 • 23 Αυγούστου 2016, 20:32 | Μαρία Κ.

  Ο σεβασμός των αρχαιοτήτων και των διατηρητέων κτισμάτων απαιτεί να προυπάρχει έγκριση από την Αρχαιολογία πριν λειτουργήσει οποιοδήποτε ΚΥΕ σε τέτοιο χώρο, περιβάλλον η περιοχή. Είναι τραγικό λάθος να καταργηθεί ο νόμος 3028/2002 για να συντομεύσουν οι διαδικασίες. Δηλαδή θα μπορούσε να ανοίξει στους Δελφούς, δίπλα στο αρχαίο θέατρο καφενείο με δυνατή μουσική μάλιστα στο μέλλον που θέλετε να καταργήσετε την άδεια μουσικών? Αυτό θα είναι ολέθριο και πάρα πολύ μεγάλο λάθος.