• Σχόλιο του χρήστη 'Αγανακτισμένος Πολίτης' | 25 Αυγούστου 2016, 16:47

    Καμία Κανονιστική Απόφαση Δήμου δε μπορεί να καταργήσει, υπερισχύσει ή υποκαταστήσει τις χρήσεις γης που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις ή Προεδρικά Διατάγματα κήρυξης Αρχαιολογικών Χώρων ή Παραδοσιακών Οικισμών ή ακόμα και μεμονωμένων κτισμάτων. Δηλαδή αν στο Π.Δ. κήρυξης ενός οικισμού ως παραδοσιακού ορίζεται ότι από ΚΥΕ επιτρέπεται μόνο η χρήση εστιατορίου θα έρθει ο Δήμος με κανονιστική απόφαση και θα ορίσει επιπλέον χρήσεις; Προφανώς κάτι τέτοιο θα ήταν παράνομο. Συνεπώς, η νομοθεσία αναφοράς για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται η κατάργηση των εγκρίσεων θα πρέπει να είναι οι κατά περίπτωση Υπουργικές Αποφάσεις ή Προεδρικά Διατάγματα. Επιπλέον, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί κάποιος που θέλει να προβεί σε επισκευές όταν πρόκειται για χρήση κατοικίας να υφίσταται την ταλαιπωρία των εγκρίσεων και κάποιος που θέλει να λειτουργήσει ΚΥΕ να τις παρακάμπτει. Με αυτή τη διάταξη δημιουργείται παραθυράκι παράκαμψης των εγκρίσεων.