• Σχόλιο του χρήστη 'Αγανακτισμένος Πολίτης' | 27 Αυγούστου 2016, 21:30

    Σε συνέχεια του σχολίου του Συνδέσμου Επωνύμων Οργανωμένων Αλυσίδων Εστίασης (ΣΕΠΟΑ) σχετικά με την παράγραφο 3, θα ήθελα να αναφέρω τα εξής: Πράγματι, καλό θα ήταν να διευκρινιστεί ρητά ότι η χορήγηση της παράτασης ωραρίου παραμένει ως έχει, δηλαδή θα χορηγείται από τους Δήμους κατά την υφιστάμενη διαδικασία. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει προεξοφλείται η χορήγηση παράτασης ωραρίου βάσει «δήλωσης επιθυμίας» ή με κανένα άλλο τρόπο. Η παράταση ωραρίου δεν είναι δικαίωμα, αλλά παροχή που χορηγείται υπό συγκεκριμένους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου εντός του οποίου υφίσταται η συγκεκριμένη δραστηριότητα.