• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ' | 29 Αυγούστου 2016, 01:53

    Κατα την άποψη μου, οι Δ/νσεις Υγειας θα πρέπει υποχρεωτικά να προβαίνουν σε ΑΜΕΣΟ έλεγχο ΟΛΩΝ των δραστηριοτήτων υγειονομικου ενδιαφέροντος που εφοδιάζονται με γνωστοποίηση. Συγκεκριμένα θα πρέπει να προηγείται ο έλεγχος απο τις Δ/νσεις Υγείας, το αποτέλεσμα του ελέγχου θα κοινοποιείται στις Δ/νσεις Ανάπτυξης. Στη συνεχεια κλιμάκιο της Δ/νσης Αναπτυξης θα επισκέπτεται την εγκατάσταση για τον έλεγχο της τήρησης όλων των λοιπών κριτηρίων που προβλέπονται απο τη νομοθεσία. Επιβάλλεται ο προγενέστερος έλεγχος απο το Υγείας, ετσι ώστε άμεσα να διακόπτεται η λειτουργία μιας δραστηριότητας εφόσον δεν τηρεί τις υγειονομικές διατάξεις.