• Σχόλιο του χρήστη 'WWF' | 29 Αυγούστου 2016, 10:08

    Για λόγους που άπτονται της διαφάνειας της διοικητικής δράσης, η 6η παράγραφος θα πρέπει να καθιερώσει ως γενικό κανόνα την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού για ενημέρωση στο ΟΠΣ-ΑΔΕ.