• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο' | 29 Αυγούστου 2016, 10:37

    Αρ 15 παρ 2 Η νομική ισχύς της έννοιας «κίνδυνοι δημοσίου συμφέροντος» χρήζει αποσαφήνισης. Το σύστημα ΟΠΣ ΔΑΕ θα μπορούσε –σε μια ευνομούμενη πολιτεία- να αποτελεί μεταρρυθμιστική τομή με θετικά αποτελέσματα. Στην περίπτωσή μας όμως δεν φαίνεται να εξασφαλίζονται ούτε τεχνικά ούτε θεσμικά οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίησή του. Επί πλέον η εισαγωγή ηλεκτρονικών μεθόδων παρακολούθησης θα πρέπει να συνοδεύεται από διαύγεια στην κατανομή των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων, κάτι στο οποίο χωλαίνει το διοικητικό σύστημα της χώρας και που απαιτεί μια πραγματική διοικητική μεταρρύθμιση, με σαφήνεια κυρίως ως προς τον ρόλο που καλούνται να παίξουν στην παρακολούθηση /έλεγχο οι περιφέρειες οι δήμοι και τα επιτελικά υπουργεία. Η συγκέντρωση του όλου συστήματος μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική και να αναστείλει τις όποιες προσπάθειες μηχανοργάνωσης αρχίζουν δειλά στην αυτοδιοίκηση. Βέβαια η πρόβλεψη που γίνεται με τον ίδιο νόμο για μεταβίβαση των εργασιών ελέγχων στον ιδιωτικό τομέα (άρθρο 1) Αρ 15 παρ 4-5 Να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στα στοιχεία της υπαγωγής είτε έγκρισης είτε γνωστοποίησης . Αρ 15 παρ 11 Να προβλεφθεί η δυνατότητα αποκεντρωμένου συστήματος από τα ους ΟΤΑ (σχετική αναφορά στο αρ 13)