• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο' | 29 Αυγούστου 2016, 10:10

    Αρ 17 να προβλεφθεί διαδικασία επίσπευσης της επιβολής ποινών και χρονικού ή άλλου περιορισμού της αναστολής εφαρμογής της ποινής (πχ να προπληρωθεί ποσοστό του προστίμου 30%) Για την διοικητική προσφυγή θα πρέπει να αποσαφηνίζεται ήδη στην έγκριση ή την γνωστοποίηση σε ποιον φορέα γίνεται η προσφυγή