• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο' | 29 Αυγούστου 2016, 10:46

    Αρ 29 γνωστοποίηση σε ΚΥΕ Παρ2 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Η ΥΔΟΜ εξετάζει τις θεσμοθετημένα επιτρεπόμενες χρήσεις γης (βάσει γενικών ή ειδικών πολεοδομικών και περιβαλλοντικών διατάξεων), και όχι τις υπάρχουσες, να διευκρινίζεται από την βεβαίωση της ΥΔΟΜ ποια ακριβώς κατηγορία ΚΥΕ επιτρέπεται. Παρ 3 Να μην γίνει άμεση εφαρμογή προ της λειτουργίας του ΟΠΣ να υπαχθούν σε καθεστώς έγκρισης και όχι γνωστοποίησης Για την υπαγωγή σε καθεστώς έγκρισης να τηρηθεί η διαδικασία διαβούλευσης όπως αυτή προβλέπεται στο αρ 10 παρ2 για την μεταφορά του παράβολου