• Σχόλιο του χρήστη 'WWF' | 29 Αυγούστου 2016, 10:57

    Για είναι διαυγής η ρύθμιση, θα μπορούσαν να αναφερθούν τουλάχιστον ρητά οι δραστηριότητες αυτές (ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής, χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα, άλλα καταλύματα). Επειδή ο ΚΑΔ δεν χρησιμοποιείται αλλού (π.χ., στην πρόσφατη κατηγοριοποίηση για τις ανάγκες της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ΦΕΚ Β' 2471/2016), ο συσχετισμός των κατηγοριών του ΚΑΔ με άλλες κατηγοριοποιήσεις δημιουργεί πρόσθετα ερμηνευτικά προβλήματα.