Άρθρο 40 – Απλούστευση Αδειοδότησης Τουριστικών Καταλυμάτων – Πεδίο Εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 55.10, 55.20, 55.30 και 55.90.

 • 29 Αυγούστου 2016, 12:20 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Η κεντρική φιλοσοφία του παρόντος νομοσχεδίου κινείται σε δύο επίπεδα: πρώτο επίπεδο είναι η άρση κάθε γραφειοκρατικού κωλύματος και η διευκόλυνση για την άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας.

  Σε δεύτερο επίπεδο η κάθε επαγγελματική δραστηριότητα μετά την υποβολή της γνωστοποίησης αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές.

  Συμφωνούμε ως προς την φιλοσοφία του νομοσχεδίου. ΑΛΛΑ είμαστε πολύ επιφυλακτικοί ως προς το δεύτερο επίπεδο που αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία των επιχειρήσεων από της δημόσιες αρχές όπου αναφέρεται στην πλειοψηφία των άρθρων.

  Η εμπειρία μας στον τουριστικό τομέα τα τελευταία χρόνια έδειξε ότι η πολιτεία έχει “περάσει” ένα λανθασμένο μήνυμα προς τους επιχειρηματίες. Δηλαδή “κάνε όποια επιχείρηση θέλεις και ο έλεγχος είναι δευτερεύουσα σημασίας και αν έρθει”. Επομένως το ζητούμενο είναι ο συστηματικός έλεγχος και η εποπτεία.

  Ο τουριστικός τομέας είναι πολύ ευαίσθητος στα θέματα καθαριότητας- υγιεινής, ασφάλειας και τροφίμων ως εκ τούτου είναι απαραίτητος και σημαντικός ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

  Το Υπουργείο για να ελέγξει τα προαναφερόμενα πρέπει να εξασφαλίσει τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  a) Τη δημιουργία ενός φορέα στελεχωμένου με άτομα που διαθέτουν γνώση και εμπειρία ώστε να υποστηρίξει το άρθρο 15 “περί ελέγχου και εποπτείας…. “
  β) την διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων κατά την χειμερινή περίοδο διότι έχουν αλλάξει πολλές διαδικασίες, νόμοι και προδιαγραφές ώστε να ενημερωθούν και να είναι πιο αποτελεσματικοί.
  γ) Η αύξηση κονδυλίων για την εποπτεία και των έλεγχο των Τουριστικών Επιχειρήσεων που θα εισπράττονται σύμφωνα με το άρθρο 10 “περί παραβόλου “ γι’ αυτήν την λειτουργία.
  δ) Κίνητρα στους υπαλλήλους που θα κληθούν να θέσουν τα οικογενειακά αυτοκίνητα τους στη διάθεση της υπηρεσίας διότι η σημερινή ημερήσια αποζημίωση είναι αντικίνητρο για τους υπαλλήλους, τόσο για το κόστος μετακίνησης όσο και την χρήση – ασφάλεια των αυτοκινήτων τους.
  ε) τα διοικητικά πρόστιμα όταν επιβάλλονται από μια αρμόδια αρχή σε μια επιχείρηση να πληρώνονται απ’ ευθείας από τους επιχειρηματίες όπως αυτό ισχύει με τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).
  Σε περίπτωση όπου ο επιχειρηματίας επιθυμεί να προσφύγει στα υπηρεσιακά συμβούλια ή στα διοικητικά Δικαστήρια να το πράξη σε δεύτερο επίπεδο. Αυτό το μέτρο θα έχει δύο σημαντικά αποτελέσματα.
  1. τη μείωση της παραβατικότητας και
  2. την άμεση αύξηση των εσόδων

  Επειδή θα απαιτηθεί αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να “κτιστεί” πνεύμα εμπιστοσύνης μεταξύ των επιχειρηματιών και των δημόσιων αρχών, που αυτό επιδιώκει το νέο νομοσχέδιο, οι έλεγχοι και η εποπτεία θα πρέπει να εντατικοποιηθούν, σε αντίθετη περίπτωση θα επικρατήσει αθέμιτος ανταγωνισμός, ασυδοσία και ένα ΧΑΟΣ στην επιχειρηματικότητα. Έτσι τα θύματα θα είναι ο Ελληνικός Τουρισμός που αποδίδει το 22% στο ΑΕΠ της χώρας, η υγιής επιχειρηματικότητα και η απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας.

  Η κατάργηση χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων στα καταστήματα θα δημιουργήσει μείζον θέμα ηχορύπανσης και όχλησης των τουριστών.

  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. Γραμματέας

  Τσουμάνης. Κ. Σουφλής Γ.

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:57 | WWF

  Για είναι διαυγής η ρύθμιση, θα μπορούσαν να αναφερθούν τουλάχιστον ρητά οι δραστηριότητες αυτές (ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής, χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα, άλλα καταλύματα). Επειδή ο ΚΑΔ δεν χρησιμοποιείται αλλού (π.χ., στην πρόσφατη κατηγοριοποίηση για τις ανάγκες της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ΦΕΚ Β’ 2471/2016), ο συσχετισμός των κατηγοριών του ΚΑΔ με άλλες κατηγοριοποιήσεις δημιουργεί πρόσθετα ερμηνευτικά προβλήματα.