• Παράλληλα με το καθεστώς της «μίας έγκρισης», προτείνουμε να υπάρχει πρόβλεψη για έκδοση κάποιων «οδηγών υγιεινής» για τις διάφορες δραστηριότητες, οι οποίοι στην ουσία θα αποτελούν μία εξειδίκευση της νομοθεσίας και θα ορίζουν πιο συγκεκριμένα κάποιες προδιαγραφές οι οποίες δεν θα αφήνουν περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.