• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ε.Ε.Δ.Υ.' | 29 Αυγούστου 2016, 11:36

    Με το άρθρο 29 όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ακολουθούν τη διαδικασία της γνωστοποίησης, ενώ υπάρχουν κατηγορίες επιχειρήσεων (για παράδειγμα επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος) οι οποίες σκόπιμο είναι να υπαχθούν στη διαδικασία της έγκρισης λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας για τη Δημόσια υγεία. Το ίδιο ισχύει και για τις κολυμβητικές δεξαμενές οι οποίες υπάγονται με το παρόν σχέδιο νόμου στη διαδικασία της γνωστοποίησης. Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Ε.Δ.Υ.)