• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ε.Ε.Δ.Υ.' | 29 Αυγούστου 2016, 12:23

    Για τις Αρμόδιες αρχές για την διεξαγωγή των ελέγχων: η άσκηση του ελέγχου πρέπει να ασκείται αποκλειστικά από το Δημόσιο σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΣΤΕ. Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Ε.Δ.Υ.)