• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ' | 29 Αυγούστου 2016, 12:32

    Η Υπηρεσία Δόμησης ουσιαστικά μετατρέπεται σε αδειοδοτούσα αρχή αφού η χορήγηση της βεβαίωσής της αποτελεί και «αδειοδότηση» ή μη του Κ.Υ.Ε. Είναι αδιανόητο πως ένας δημόσιος υπάλληλος (εν προκειμένω Διευθυντής Υπηρεσίας Δόμησης) έχει τόσο αποφασιστικό λόγο για τη λειτουργία μιας πόλης. Εξαρτώμαστε λοιπόν από τις προσωπικές απόψεις ερμηνείας πολεοδομικών διατάξεων ενός υπαλλήλου, ο οποίος κυριολεκτικά μπορεί να αλλάξει τη φυσιογνωμία της πόλης. Η παρέλευση άπρακτης προθεσμίας θα οδηγήσει σε «βιομηχανία» έκδοσης αδειών Κ.Υ.Ε., σε περιοχές που η ίδρυσή τους δεν επιτρέπεται, αφού και σε αυτές θα μπορούν να λειτουργούν αν υπάρχει βεβαίωση παρέλευσης του δεκαημέρου. Τουλάχιστον να εκδίδονται με βάση τις χρήσεις γης των Ο.Τ. κι όχι άλλων διατάξεων (π.χ. οικοδομικών αδειών κτηρίων κλπ) και το διαζευκτικό «ή» για τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου να μετατραπεί σε «και».