• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ' | 21 Σεπτεμβρίου 2016, 10:06
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Το άρθρο 8 στη περίπτωση θ' αναφέρεται: η) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 94 και 96 ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’) Σε συνδυασμό οι δύο διατάξεις (άρθρο 94 και 96 του Ν.4314/14) μαζί με τη καταχρηστική ερμηνεία των επιμελητηρίων, κάνουν υποχρεωτική την εγγραφή στα επιμελητήρια. Εύλογο θα ήταν να ορίζεται ρητά κατά την καταχώρηση της εταιρείας αν επιθυμεί ή όχι την εγγραφή της σε επιμελητήριο (για να αποφευχθεί η καταχρηστική ερμηνία από τα επιμελητήρια και να ζητάνε από όλους συνδρομές).