• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ' | 21 Σεπτεμβρίου 2016, 11:24
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Από τις καταστάσεις του ΟΟΣΑ είναι εμφανές ότι οποιοδήποτε έξτρα κόστος ή διαδικασία σε κατατάσσει σε κατώτερη θέση. Η απλοποίηση των διαδικασιών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας απαιτεί απλοποιημένες - σαφής διαδικασίες χωρίς περιττά κόστη και χωρίς σπατάλη χρόνου. 1) Μείωση του κόστους: Εύλογο θα ήταν η κατάργηση της υποχρεωτικής συμμετοχής συμβολαιογράφου για τη σύσταση των ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ, καθώς το κόστος του συμβολαιογράφου είναι μεγάλο κόστος ποσοστιαία στη σύσταση των εταιρειών. Επίσης με αυτή την ενέργεια θα μειώνεται και ο πραγματικός χρόνος της σύστασης, αφού δεν θα απαιτείται η εξεύρεση και ο συντονισμός με τον συμβολαιογράφο για την καταχώρηση των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα (καλοκαίρι, απογεύματα και λοιποί χρόνοι που δεν είναι διαθέσιμοι οι συμβολαιογράφοι). Μείωση του κόστους είναι και η κατάργηση της εισφορά υπέρ ταμείου νομικών και ταμείου πρόνοιας δικηγόρων. 2)Μείωση του χρόνου: Η σαφής περιγραφή των ελάχιστων στοιχείων που απαιτούνται στο καταστατικό και σαφή ανάλυση των εγγράφων που απαιτούνται για όλες τις περιπτώσεις. (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, υποκατάστημα αλλοδαπής, συμμετοχή αλλοδαπού Ευρωπαίου πολίτη ή πολίτη τρίτης χώρας στην εταιρεία, συμμετοχή αλλοδαπού Ευρωπαϊκής εταιρίας ή εταιρίας τρίτης χώρας στην εταιρεία κτλ.). Επίσης η υποβολή όλων απαιτούμενων εγγράφων στην ΥΜΣ για όλους τους φορείς (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΔΟΥ κτλ) καθώς και όλες οι καταβολές όλων των τελών και εξόδων προς τους φορείς να γίνονται στην ΥΜΣ (π.χ. ταμείο νομικών και πρόνοιας δικηγόρων αν δεν καταργηθεί, προεγγραφή στο ΤΕΒΕ, τέλος ανταγωνισμού κτλ). Σε ανάλογες περιπτώσεις, κρατών μελών στην ΕΕ που έχουν πιο προοδευτικές διαδικασίες σύστασης εταιρειών, υπάρχουν συγκεκριμένες φόρμες με τα ελάχιστα απαιτούμενα, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες τύπου ΥΜΣ, με αυτό τον τρόπο μειώνεται και το κόστος (αφού δεν υπάρχει υποχρεωτική συμμετοχή συμβολαιογράφου) και επιταχύνονται οι διαδικασίες. Εύλογο είναι κατά την απλοποίηση των νόμων, να επιδιώκουμε την διευκόλυνση των διεργασιών και όχι την διατήρηση κάποιων τυπολατρικών-συντεχνιακών συμφερόντων.