• Σχόλιο του χρήστη 'ΡΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' | 21 Σεπτεμβρίου 2016, 13:10
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΣΩ ΣΑΦΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ Κατά τη σύσταση των εταιρειών, οι ενδιαφερόμενοι να έχουν το δικαίωμα δημιουργίας προσωρινού κωδικού χρήστη για μικρό διάστημα (30 μέρες) στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ, με δικαίωμα παράτασης του χρόνου του προσωρινού κωδικού, (κατά τη λήψη του κωδικού να γίνεται η άμεση καταβολή του τέλους ηλεκτρονικά για μείωση του χρόνου σύστασης). Με τους προσωρινούς κωδικούς θα εκτελούνται οι κάτωθι εργασίες: 1) Θα καταχωρούνοι ενδιαφερόμενοι τα απαιτούμενα έγγραφα στην ΥΜΣ. (καταστατικό, συνοπτική φόρμα ελάχιστων στοιχείων καταστατικού, Κωδικοί δραστηριότητας-NACE KODE εταιρείας, ταυτότητες, διαβατήρια, μισθωτήρια, έντυπα Μ της ΔΟΥ και λοιπά έγγραφα). 2) Θα αποστέλλουν αίτημα με 5 πιθανές επωνυμίες όπου θα προ-εγκρίνεται η πρώτη διαθέσιμη και θα δεσμεύεται για το διάστημα που θα ισχύουν οι προσωρινοί κωδικοί. 3) Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης των εγγράφων από τον ενδιαφερόμενο (μετά την λήψη της προ έγκρισης επωνυμίας), να κάνει υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων στην ΥΜΣ. 4) Άμεση, έγκριση της εταιρείας και καταχώρηση της σε ΓΕΜΗ, ΔΟΥ, ΙΚΑ ΟΑΕΕ ή αποστολή παρατηρήσεων - ελλείψεων από την υπηρεσία. Με τη έκδοση του ίδιου "user name",κωδικών και κλειδαρίθμων για τα υποσυστήματα του TAXIS, του ΙΚΑ, του ΣΕΠΕ, του ΟΑΕΔ ΓΕΜΗ, του ΟΑΕΕ κτλ. Με αυτό τον τρόπο αν η προ έγκριση επωνυμίας μπορεί να γίνεται σε πραγματικό χρόνο και ο έλεγχος των εγγράφων άμεσα, τότε μόνο σε πραγματικό χρόνο 2 ημερών θα μπορεί να συσταθεί εταιρεία. Για να επιτευχθεί ο στόχος της σύστασης σε πραγματικό χρόνο 2 ημερών θα πρέπει επίσης: α) να καταργηθεί η υποχρεωτικής συμμετοχής συμβολαιογράφου κατά την σύσταση εταιρειών (ΙΚΕ, ΑΕ) που κωλυσιεργούν τις διαδικασίες και δημιουργήται ένα έξτρα συμαντικό κόστος κατά τη σύσταση και β) να δημιουργηθεί ένας σαφής οδηγός με όλες τις διαδικασίες τα ζητούμενα έγγραφα που απαιτούνται πριν λειτουργήσει μια εταιρεία. Δηλαδή, οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ-ΔΟΥ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΟΑΕΕ-ΙΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ-Δήμοι) καθώς και οι ενδιαφερόμενοι φορείς (επιμελητήρια, λογιστές και δικηγόροι) να καταγραψούν όλες τις διαδικασίες και τις διαφορετικές περιπτώσεις που υπάρχουν. Στη διάθεσή σας, με εκτίμηση,