• Σχόλιο του χρήστη 'Διευθυνση Εταιριών και ΓΕΜΗ' | 22 Σεπτεμβρίου 2016, 13:12
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο άρθρο 9 περί προτύπων καταστατικών απαντώνται όλες οι αιτιάσεις σας, τόσο ως προς την, υπό όρους, κατάργηση του συμβολαιογραφικού για ΑΕ και ΕΠΕ (ποτέ δεν ήταν υποχρεωτικό στις ΙΚΕ) όσο και για τη σαφή περιγραφή του ελαχιστου περιεχομένου του καταστατικού η οποία θα γίνει με Υπουργική Απόφαση εντός μηνός από τη δημοσίευση του ψηφισθέντος νόμου στο ΦΕΚ