• Σχόλιο του χρήστη 'Διευθυνση Εταιριών και ΓΕΜΗ' | 26 Σεπτεμβρίου 2016, 13:42

    Περαιτέρω περιγραφή των διαβιβαζομένων εγγράφων και στοιχεία θα γίνει με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η παρ. 3 στόχο έχει έχει όντως να εξαλείψει για όσους το επιθυμούν την ανάγκη μετάβασης στη ΔΟΥ για την απόκτηση κωδικούTAXIS.