• Σχόλιο του χρήστη 'Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)' | 28 Σεπτεμβρίου 2016, 15:08
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    2. Στο Άρθρο 04 «Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς τη σύσταση εταιρειών», το εδάφιο στ) της παρ. 2 να συμπληρωθεί ως ακολούθως: στ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Μίας Στάσης, οι οποίες θα πρέπει να στεγάζονται σε πλήρως προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία κτιριακές εγκαταστάσεις. (Για τεκμηρίωση βλ. σχόλιά μας στο άρθρο 2)