• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ' | 5 Οκτωβρίου 2016, 08:33

    Άρθρο 2 παρ.: Μόνοι φορείς Υπηρεσιών Μιας Στάσης (εκτός των ΝΜ που απαιτείται η σύνταξη συμβολαίου) για την σύσταση και καταχώρηση μεταβολών των προσωπικών ΝΜ και ατομικών επιχειρήσεων (πλήν των Διακοπών δραστηριότητας) πρέπει να ορισθούν τα Επιμελητήρια του Ν.2081/92 της χώρας (για τους λόγους που αναφέρουμε στο σχόλιο μας στο αρθ.1). Ομοίως θα πρέπει να ενταχθούν και οι ενάρξεις των ατομικών επιχειρήσεων και οι μεταβολές τους.