• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ' | 5 Οκτωβρίου 2016, 09:12

    Αρθ.5 παρ.2ια: Ομοίως με σχόλιο μας για αρθ.4 παρ.1ια. Διευκρίνηση, τα ψηφιακά υπογεγραμμένα στοιχεία θα χορηγούνται απά την ΥΜΣ μόνο στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής αίτησης μέσω της e-ΥΜΣ. Σε διαφορετική περίπτωση θα χορηγούνται άμεσα θεωρημένα στοιχεία και στην συνέχεια θα λαμβάνονται από το portal του ΓΕΜΗ. Αναφορικά με την επωνυμία / Δ.Τ., μέσω της εφαρμογής ΓΕΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ο καθένας μπορεί να αναζητήσει την ύπαρξη κάποιας επωνυμίας ή ΔΤ χωρίς την υποχρέωση εγγραφής ή λήψης κάποιου κωδικού. Παρόλα αυτά όμως, θα πρέπει να προβλεφθεί το ενδιάμεσο διάστημ από τον αρχικό έλεγχο διαθεσιμότητας μέχρι το χρονικό σημείο προεγγραφής ώστε να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο ενδιάμεσα να μεσολαβήσει άλλη εγγραφή με ίδια επωνυμία ή ΔΤ.