• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ' | 5 Οκτωβρίου 2016, 09:11
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    1.Πέραν της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) επιβάλλεται η δημιουργία ενός εθνικού δικτυακού τόπου για την Υπηρεσία Μιας Στάσης, τουλάχιστον σε δυο γλώσσες που θα περιέχει την χρηστική πληροφόρηση για την ΥΜΣ, καθώς και τον κατάλογο όλων των υπηρεσιών ΥΜΣ σε εθνικό επίπεδο. Ο δικτυακός αυτός τόπος θα λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την e-ΥΜΣ. Η πλατφόρμα αυτή θα πρέπει να επιτρέπει την ηλεκτρονική παραγωγή όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την σύσταση της εταιρείας μέσω της ΥΜΣ. Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγοντας την εταιρεία που θέλουν να συστήσουν και την ΥΜΣ της έδρας της εταιρείας θα αναπαράγονται οι αιτήσεις με συμπληρωμένη την ΥΜΣ της έδρας της εταιρείας σε μορφή pdf .επεξεργάσιμη ώστε να είναι εφικτή η συμπλήρωση όλων των αιτήσεων και δικαιολογητικών με πληκτρολόγιο . Με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομείται τεράστιος χρόνος ενώ θα αποφεύγονται λάθη από την διπλή καταχώρηση . Δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά έγγραφα χειρόγραφα συμπληρωμένα. Το αίτημα σύστασης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΥΜΣ αφού προηγουμένως συμπληρωθούν όλες οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα και ταυτόχρονα θα διαβιβάζεται ο φυσικός φάκελος της αίτησης με τα δικαιολογητικά νομίμως υπογραμμένα .Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης για την σύσταση, η υπηρεσία ΥΜΣ θα αποδέχεται ηλεκτρονικά την αίτηση .Έτσι θα καταχωρούνται αυτόματα τα δεδομένα της αίτησης για την σύσταση της εταιρείας. Κεφαλαιώδους σημασίας για την επίτευξη του εγχειρήματος συνιστά η διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων του δημοσίου για να μπορούμε να ανακτήσουμε στοιχεία των ιδρυτών όπως ΑΦΜ του taxisnet, , στοιχεία των ταυτοτήτων τους, αλλά και στοιχεία από τις τράπεζες πληροφοριών των αποκεντρωμένων διοικήσεων για τις άδειες ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Θα μπορούμε να ελέγχουμε βάσει του κωδικού της αδείας διαμονής αν όντως έχει την άδεια και δικαιούται να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ώστε να μπορεί να συστήσει μια εταιρεία. Αυτό θα βοηθήσει να επιταχύνει την διαδικασία σύστασης Με την δημιουργία του δικτυακού τόπου-ηλεκτρονικής πλατφόρμας , οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης θα αποκτήσουν ένα δυναμικό και αποτελεσματικό και συνάμα κοινό εργαλείο εξοικονομώντας τεράστιο χρόνο, τόσο για τα στελέχη των ΥΜΣ όσο και για τους δυνητικούς χρήστες .Κυρίως όμως θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος για την σύσταση των εταιριών και θα αλλάξει άρδην η εικόνα των ΥΜΣ. συγκριτικά με την τωρινή λειτουργία τους. Απόρροια όλων αυτών θα είναι φυσικά και η βελτίωση της θέσης της χώρας μας στις διάφορες εκθέσεις αξιολόγησης των Διεθνών Οργανισμών για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.