• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΜΗ ΒΕΘ' | 5 Οκτωβρίου 2016, 11:43
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παρ.2 ε) Το ζεύγος κωδικών χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της Εταιρίας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, μέχρι σήμερα μέσω των Υ.Μ.Σ. για την σύσταση εταιριών δεν έχει αποδοθεί. Τα λαμβάνει η Εταιρία, χωρίς χρέωση όταν εγγράφεται στο businessportal.gr