• Σχόλιο του χρήστη 'Ο.Σ.Υ.Ε.' | 5 Οκτωβρίου 2016, 12:05
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ομοίως και για την παρ. 3, εδαφ. ι΄, του παρόντος άρθρου, θεωρούμε οτι το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους σύστασης ΠΡΕΠΕΙ να αποδίδεται στην αντίστοιχη υπηρεσία του Επιμελητηρίου, στο οποίο εγγράφεται η επιχείρηση.