• Σχόλιο του χρήστη 'Π. Καρακλέτσου - Θανόγλου' | 22 Φεβρουαρίου 2017, 11:10

    Ενώ αναστέλλεται η αναγκαστική εκτέλεση κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, ΔΕΝ αναστέλλεται η τυχόν επιβληθείσα κατάσχεση στα χέρια τρίτου. Η ρύθμιση αυτή είναι καταστροφική για την ρευστότητα των επιχειρήσεων, διότι κατά κανόνα το Δημόσιο κατάσχει στα χέρια τρίτων και μελλοντικές απαιτήσεις. Στην ουσία ακυρώνεται η ρύθμιση καταβολής των οφειλών με μηνιαίες δόσεις.