• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΗ ΛΑΤΣΗ' | 23 Φεβρουαρίου 2017, 08:16
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    1. Έστω οτι η εταιρεία Α χρωστάει 2.000.000 στην Τράπεζα Χ. Και έστω ότι η εταιρεία Β χρωστάει 1.300.000 στην Τράπεζα Ψ και 700.000 στην τράπεζα Χ. Και οι 2 εταιρείες δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο και έχουν παρόμοια οικονομική εικόνα. Η Τράπεζα Χ δεν συναινεί στο κούρεμα οφειλών, ενώ η Τράπεζα Ψ συναινεί. Οπότε η πρώτη εταιρεία, η Α, δεν μειώνει τα χρέη της, ενώ η Β τα μειώνει αφού η τράπεζα Ψ συναινεί (και αποτελεί τον πιστωτή με > 60% των οφειλών της εταιρείας Β. Οπότε έχουμε 2 εταιρείες με το ίδιο ποσό δανεισμού, στον ίδιο κλάδο, οι οποίες τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης. Αυτό θεωρείται ισοτιμία και ισονομία; Δηλαδή το αν θα επιβιώσει μια εταιρεία εξαρτάται από το αν είχε την τύχη ή την ατυχία να χρωστάει σε 1 ή 2 πιστωτές;