• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΑΝΗ' | 23 Φεβρουαρίου 2017, 10:15
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Θεωρώ ότι θα πρέπει να παρέχεται ίση δυνατότητα εγγραφής όλων των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του ΥΔΔΑΔ στο μητρώο συντονιστών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., ανά Περιφέρεια και χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Όσον αφορά στον τρόπο επιλογής του συντονιστή που θα αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη κάθε φορά υπόθεση, αυτό θα πρέπει είτε να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του αιτούντος να επιλέξει ελεύθερα το πρόσωπο του συντονιστή είτε σε περίπτωση μη επιλογής, να διενεργείται κλήρωση μεταξύ των μελών του μητρώου που έχουν την έδρα τους εντός της Περιφερειακής Ενότητας ή διοικητικής Περιφέρειας που έχει την έδρα του και ο οφειλέτης.