• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Παπαδημητρίου' | 23 Φεβρουαρίου 2017, 16:29
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η κλήρωση είναι, πιστεύω, ο μόνος ενδεδειγμένος τρόπος επιλογής του συντονιστή, καθώς διασφαλίζει τη διαφάνεια αλλά και τον πολύ σημαντικό παράγοντα της ουδετερότητας που είναι απαραίτητη για τη διεκπεραίωση του ζητούμενου έργου. Ο συντονιστής δεν ενεργεί για λογαριασμό του αιτούντα/οφειλέτη αλλά είναι τρίτο πρόσωπο ως προς το υπό ρύθμιση ζήτημα. Αν ανατεθεί η επιλογή του προσώπου στον αιτούντα/οφειλέτη, όπως βλέπω να προτείνεται σε κάποια από τα σχόλια, δεν διασφαλίζεται η επιθυμητή ουδετερότητα και επιπρόσθετα ανοίγουν πεδία λειτουργίας προσωπικών γνωριμιών και διασυνδέσεων που δεν συνάδουν με το έργο του συντονιστή/διαμεσολαβητη ως "τρίτο" ως προς την υπόθεση πρόσωπο. Η κλήρωση παραμένει ο ενδεδειγμένος τρόπος αρκεί να γίνεται απευθείας από τον οικείο κατάλογο του ΥΔΔΑΔ και όχι από κάποιο άλλο μητρώο που θα σχηματιστεί με τις πολύπλοκες, αδιαφανείς και εν τέλει περιοριστικές και μη αναγκαίες διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο