• Σχόλιο του χρήστη 'F.BS-Δρ.ΔΗΜ.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ' | 24 Φεβρουαρίου 2017, 12:26
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η κερδοφορία έστω και οριακή σε μια χρήση αφ ενός μεν δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας, αφετέρου σε περιόδους κρίσης γίνεται ουσιαστικό πρόβλημα ιδιαίτερα για μικρές επιχειρήσεις. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν χιλιάδες επιχειρήσεις. -Το κριτήριο των κερδών προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι όμως πολύ πιθανό η καθαρή θέση πολλών επιχειρήσεων να έχει καταστεί επί μακρόν αρνητική. Συνάγεται λοιπόν μόνο με το κριτήριο της επιλεξιμότητας αποκλείεται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων. Η επιλεξιμότητα δε δίνει βιωσιμότητα αλλά είναι το δελτίο εισόδου της επιχείρησης για την ένταξη της στην διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.