• Σχόλιο του χρήστη 'F.BS-Δρ.ΔΗΜ.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ' | 24 Φεβρουαρίου 2017, 12:15
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Το όλο σύστημα εισάγει μια σειρά από διαδικασίες με συγκεκριμένους χρόνους τους οποίους το Δημόσιο είναι δύσκολο να τηρήσει. Επίσης προβλέπεται υποβολή μιας σειράς δικαιολογητικών που καθιστούν το σύστημα γραφειοκρατικό. Τα δικαιολογητικά αυτά θα μπορούσαν να υποβάλλονται στην τελευταία φάση της όλης διαδικασίας κι εφόσον κριθεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Έτσι, η όλη διαδικασία θα γινόταν περισσότερο ευέλικτη τόσο για το Δημόσιο όσο και για τις επιχειρήσεις.