• Σχόλιο του χρήστη 'Κατσιφός Αλέξανδρος' | 24 Φεβρουαρίου 2017, 17:40

    Η αρχική αναστολή των 70 ημερών είναι πολύ σύντομη σε σχέση με τη διαδικασία που μένει να ακολουθηθεί. Είναι βέβαιο ότι στις περισσότερες περιπτώσεις θα υποχρεωθεί ο οφειλέτης να ακολουθήσει την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για παράταση της αναστολής. Αυτό όμως αφενός συνεπάγεται επιπλέον έξοδα για τον οφειλέτη, αφετέρου εξαρτάται από τη συναίνεση της πλειοψηφίας των πιστωτών . Για να βρισκόμαστε όμως στο στάδιο αυτό σημαίνει ότι ήδη η πλειοψηφία των πιστωτών έχει εκδηλωθεί θετικά ως προς την έναρξη των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 8. Τι μπορεί να έχει μεταβληθεί εντός 70 ημερών ώστε να μη συναινούν στην παράταση της αναστολής; Για τον λόγο αυτό θα ήταν ίσως προτιμότερο να επιμηκυνθεί η αρχική περίοδος αναστολής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 70 ημερών.