• Σχόλιο του χρήστη 'Ε.Γ.Ν.Υ.Α.' | 24 Φεβρουαρίου 2017, 20:46
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Είμαστε ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο μη κερδοσκοπικό που παρέχει υπηρεσίες φροντίδας σε άτομα με νοητική υστέρηση. Λόγω περικοπών των αποζημιώσεων που λαμβάνουμε από τον ΕΟΠΥΥ για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, έχουν συσσωρευθεί οφειλές στο ΙΚΑ. Παρά τα μέτρα μείωσης του κόστους που έχουν ληφθεί σε συνεργασία με τους εργαζομένους, η αποπληρωμή των οφειλών είναι αδύνατη αν δεν υπάρξει αναδιάρθρωση της οφειλής και ρύθμιση του υπολοίπου σε πολλές δόσεις. Παρακαλούμε λοιπόν για προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 22 του άρθρου 15 της ακόλουθης διάταξης: "Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και σε νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου με βάση τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 ή 5 του άρθρου 2". Εναλλακτικά, στην παράγραφο 22 του άρθρου 15, η φράση "....στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1..." να αντικατασταθεί με τη φράση "...στην παράγραφο 1..."