• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΑΝΗ' | 25 Φεβρουαρίου 2017, 00:51
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Θεωρώ ότι ο γεωγραφικός περιορισμός θα πρέπει να υπάρχει διότι διαφορετικά θα καθίστανται πρακτικά δύσκολες και δαπανηρές οι συναντήσεις που πρέπει να πραγματοποιούνται μεταξύ συντονιστή και μερών για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού. Σαφέστατα, η κλήρωση στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με κριτήριο τη γεωγραφική τους έδρα, συνιστά για αυτούς τον πιο αντικειμενικό τρόπο διορισμού τους. Θα πρέπει να εξετάσουμε όμως μήπως με τον τρόπο αυτό καταστρατηγείται το δικαίωμα των μερών (οφειλέτη και δανειστών) να επιλέξουν οι ίδιοι και με τα δικά τους κριτήρια το συντονιστή, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3898/2010. Εξάλλου, οι κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών (άρθρο 2) ορίζουν ποια πρέπει να είναι η προσήκουσα συμπεριφορά τους αλλά και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν, ώστε να μη διακυβεύεται το πολύ σημαντικό θέμα της ανεξαρτησίας και ουδετερότητάς τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.