• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Κρούπας' | 25 Φεβρουαρίου 2017, 00:40
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Προς τι τα νέα μητρώα, νέες αιτήσεις, γεωγραφικοί και αριθμητικοί περιορισμοί για τους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές. Με ποιο κριτήριο πχ η επιλογή numerus clausus 120 συντονιστών διαπιστευμένων διαμεσολαβητών στην Αττική έστω δια κληρώσεως-άραγε η διεξαγωγή της με ποια εχέγγυα ώστε να μην χαρακτηρισθεί διαβλητή, καθότι δεν προβλέπεται νομοτεχνικά- όταν ο εκτιμώμενος αριθμός των "κόκκινων δανείων" που θα υπαχθούν στην εν θέματι διαδικασία ανέρχεται τουλάχιστον στις 100.000 πανελλαδικώς;Ακόμη και ο πιο καλοπροαίρετος παρατηρητής δεν θα απέφευγε δυστυχώς την διαίρεση: 100.000 min κόκκινα δάνεια ÷120 "κληρωθέντες συντονιστές/διαμεσολαβητές= 833 στρογγυλοποιημένως αριθμός υποθέσεων × €200,00 min ή €400,00max ύψος αμοιβής/υπόθεση=€166.600 min ή € 333.200max κατά μέσο όρο η συνολική προσδοκώμενη αμοιβή εκάστου τυχερού; κληρωθέντα συντονιστή/διαμεσολαβητή!!! Ενώ πιο συνετή κοινωνικά δίκαιη νομοτεχνική επιλογή θα ήταν η συμμετοχή όλων των διαπιστευμένων πανελλαδικώς διαμεσολαβητών στο Υπ. Δικαιοσύνης και όχι με τους γεωγραφικούς και αριθμητικούς περιορισμούς αλλά η κληρωσή τους να αφορά στο εκάστοτε κόκκινο δάνειο οπότε η ως άνω αναλογία παράδειγμα θα ηταν περίπου 100 υποθέσεις ανα διαμεολαβητή = min €20.000 αμοιβή ή max€ 40.000 άλλως το μόνο που πετυχαίνει η προτεινόμενη προς διαβούλευση νομοθετική ρύθμιση είναι να δημιουργεί ευλόγως υπόνοιες σκόπιμου αποκλεισμού και προώθησης συγκεκριμένων ατόμων, που θα προκαλέσει δημόσιες αντιδράσεις. Το ίδιο ισχύει όπως σχολιάσθηκε ανωτέρω και για το θέμα της «κατάρτισης» που ανοίγει με την παράγραφο 7 και παραπέμπει σε κάποια ειδική περαιτέρω κατάρτιση που θα έπρεπε τάχα να διαθέτουν οι συντονιστές πέραν της γενικής διαπίστευσης για την οποία ήδη υπέστησαν οικονομική επιβάρυνση χωρίς πρακτικά καμία ανταπόδοση ως τώρα. Δηλαδή ένας διαπιστευμένος διαμεσολαβητής δεν μπορεί να διεκπεραιώσει μία διαμεσολάβηση με αυτή τη γενική εκπαίδευσή του και πρέπει να έχει και «εξειδίκευση» σε κάθε αντικείμενο? Θεωρώ ότι η επιλογή των συντονιστών θα έπρεπε να γίνεται απευθείας από το μητρώο διαμεσολαβητών που τηρείται ήδη, το οποίο διαθέτει ικανό αριθμό συμμετεχόντων για όλη την Ελλάδα και ότι οι διατάξεις περί κάλυψης τακτικών θέσεων, αριθμού επιλαχόντων, νέων προσκλήσεων και σε δικηγόρους κλπ. είναι άνευ αντικειμένου καθώς προνοούν για προσχηματικούς κινδύνους ελλείψεων που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν λόγω της ήδη υπάρχουσας πληρότητας στο μητρώο διαμεσολαβητών του ΥΔΔΑΔ, δημιουργώντας έτσι σύγχυση και αδιαφάνεια ως προς τον σχηματισμό της τελικής «δεξαμενής» από όπου θα επιλέγονται οι συντονιστές.