• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Σίδερης' | 25 Φεβρουαρίου 2017, 12:00
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Νόμιζα ότι βασικό κριτήριο για υπαγωγή στην αναδιάρθρωση είναι η βιωσιμότητα της επιχείρησης, όχι πριν, αλλά κυρίως μετά την θέση σε ισχύ της συμφωνίας με τους πιστωτές. Εννοώ, ότι μπορεί κατά την έναρξη τής διαδικασίας να μην υπάρχει καμία χρήση με θετικό EBITDA ή Equity, αλλά ο εμπειρογνώμονας και ο διαμεσολαβητής να κρίνουν ότι η εταιρεία θα είναι βιώσιμη κάτω από τις προϋποθέσεις που θα περιγράφονται στην συμφωνία ρύθμισης, όταν αυτές αρχίσουν να ισχύουν. Μια και η συμφωνία είναι εντελώς ελεύθερη και δεν υπάρχει υποχρεωτικό και ασφυκτικό πλαίσιο, είναι ενδεχόμενο να δεχτούν τα ενδιαφερόμενα μέρη τέτοια μέτρα που να καθιστούν την εταιρεία βιώσιμη. Αυτά δεν θα είναι μόνο διαγραφή και επιμήκυνση των υποχρεώσεων, αλλά ένα σωρό άλλα, όπως κατάργηση/πώληση ζημιογόνου κλάδου, αλλαγή διοίκησης, περιορισμός προσωπικού, αλλαγή εμπορικής πολιτικής, και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτούν οι ενδιαφερόμενοι. Γιατί να αποκλείεται η διάσωση μιας τέτοιας επιχείρησης, απλά και μόνο επειδή δεν είχε θετικό EBITDA στα 3 χειρότερα χρόνια της ελληνικής οικονομίας;