• Σχόλιο του χρήστη 'Σύνθια Αϊδίνη Δικηγόρος ΜΔΕ' | 25 Φεβρουαρίου 2017, 15:37

    Με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της προστασίας του οφειλέτη που επιχειρεί να υπαχθεί στις ευργετικές διατάξεις του παρόντος νόμου. Από την ερμηνεία τους προκύπτει ότι α) είναι αναπόφευκτη η δικαστική διεκδίκηση μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος προστασίας πέραν των 70 ημερών εκ μέρους του οφειλέτη β) ο οφειλέτης δεν προστατεύεται πλήρως ή τουλάχιστο σε μεγάλο βαθμό από κακόπιστους πιστωτές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής, όπου η ανατροπή της "ασυλίας" αυτής θα έχει αναπόφευκτα αρνητικά αποτελέσματα για την επίτευξη λύσης.