• Σχόλιο του χρήστη 'Ελευθέριος Μπαρμπάτσαλος' | 27 Φεβρουαρίου 2017, 14:57
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και πιο συγκεκριμένα με την προϋπόθεση για τουλάχιστον μία χρήση κερδοφόρα στην τελευταία τριετία, είναι αρκετά περιοριστική και αφήνει εκτός διαδικασίας μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων που μπορούν να υπαχθούν και να εξυγιανθούν. Πολλές επιχειρήσεις με την έντονη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών εν δυνάμει βρίσκονται σε διαδικασία μετασχηματισμού και στρατηγικής αναδιάρθρωσης με συνέπεια να προσαρμόζουν τη λειτουργία τους στα νέα δεδομένα. Αυτή η διαδικασία αποδίδει σε βάθος χρόνου και ενδεχομένως οι επιχειρήσεις να παρουσιάζουν κέρδη στα επόμενα έτη. Η κερδοφορία μιας χρήσης ή η θετική καθαρή θέση δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα και σε επιχειρήσεις που δεν έχουν κερδοφορία ή θετική καθαρή θέση να υπαχθούν στη ρύθμιση. Ενδεχομένως με την υποβολή ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου όπου παρουσιάζεται αιτιολογημένα η δυνατότητα της επιχείρησης να παρουσιάσει κέρδη μέσα στα επόμενα χρόνια. Επίσης υπάρχει μεγάλο όγκος επιχειρήσεων (όπως κατασκευαστικές κτλ) οι οποίες τα πρώτα χρόνια (περίοδο κατασκευής) έχουν συσσωρευμένες ζημίες και τα επόμενα χρόνια (από πωλήσεις , εισπράξεις) παρουσιάζουν κέρδη.