• Σχόλιο του χρήστη 'Ελευθέριος Μπαρμπάτσαλος' | 27 Φεβρουαρίου 2017, 14:57
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να δημιουργηθεί νέο μητρώο καθώς και οποιοσδήποτε γεωγραφικός και αριθμητικός περιορισμός. Υπάρχει μητρώο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών οι οποίοι έχουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις να εκπληρώσουν το συντονισμός της παρούσας διαδικασίας. Οποιαδήποτε διαδικασία δημιουργίας νέου μητρώου δημιουργεί υποψίες προώθησης συγκεκριμένων ατόμων. Η διαδικασία του συντονισμού της συγκεκριμένης ρύθμισης μπορεί να εκπληρωθεί με βάση την κατάρτιση που έχουν όλοι οι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές ανεξαρτήτου επιστημονικής ιδιότητας (νομικοί, οικονομολόγοι, ψυχολόγοι κτλ). Οι διαδικασία αφορά μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων και των πολιτών και για το λόγο αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί το σύνολο των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και όχι ένας συγκεκριμένος αριθμός. Επίσης η επιλογή του διαμεσολαβητή – συντονιστή θα πρέπει να γίνει ελεύθερα από τα μέρη όπως προβλέπεται και από το νόμο 3898/2010 καθώς αυτό δεν αναιρεί την ανεξαρτησία, ουδετερότητα, αμεροληψία του διαμεσολαβητή. Επειδή είναι ουσιαστικά η πρώτη επίσημη θεσμική προσπάθεια να ξεκινήσει να λειτουργεί έστω και με κάποιες ιδιαιτερότητες ο θεσμός της διαμεσολάβησης είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνει με τις σωστές συνθήκες και επιλογές προκειμένου να αποτελέσει αφετηρία για τη διάδοση και λειτουργία τους στο σύνολο του πεδίου εφαρμογής του. Καταχρηστικές και αμφίβολες πρακτικές θα οδηγήσουν προς την αντίθετη κατεύθυνση.