• Σχόλιο του χρήστη 'Ελευθέριος Μπαρμπάτσαλος' | 27 Φεβρουαρίου 2017, 14:09
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Θα πρέπει σε περίπτωση όπου ο οφειλέτης καταθέσει σχέδιο βιωσιμότητας το οποίο γίνεται αποδεκτό από την πλειοψηφία των πιστωτών να μην απαιτείται διορισμός εμπειρογνώμονα.