• Σχόλιο του χρήστη 'Ελευθέριος Μπαρμπάτσαλος' | 27 Φεβρουαρίου 2017, 14:08

    Ακόμα και σε περιπτώσεις μικρών επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί η βιωσιμότητας της επιχείρησης και της ικανότητας αποπληρωμής των υποχρεώσεων της από αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα καθώς δεν μπορεί να υπολογίσει σύνθετους παράγοντες όπως μελλοντική οικονομική πορεία, περιορισμός κόστους λειτουργίας κτλ…